V0.10, 2006-06-15

Här finns en lista på mallar för alla de raser som är tillåtna i D&D Arena Deathmach.

Race RHD LA Racial Traits
Human - - See Player's Handbook page 13
Dwarf - - See Player's Handbook page 14
Elf - - See Player's Handbook page 16
Gnome - - See Player's Handbook page 17
Half-Elf - - See Player's Handbook page 18
Half-Orc - - See Player's Handbook page 19
Halfling - - See Player's Handbook page 20
Goblin - - See Monster Manual page 134
Kobold - - See Monster Manual page 162
Orc - - See Monster Manual page 204
Aasimar - +1 See Monster Manual page 209
Bugbear 3 +1 See Monster Manual page 29
Dwarf, Duergar - +1 See Monster Manual page 92
Gnoll 2 +1 See Monster Manual page 130
Hobgoblin - +1 See Monster Manual page 154
Lizardfolk 2 +1 See Monster Manual page 169
Tiefling - +1 See Monster Manual page 210
Githyanki - +2 See Monster Manual page 128
Githzerai - +2 See Monster Manual page 130
Elf, Drow - +2 See Monster Manual page 103
Troglodyte 2 +2 See Monster Manual page 247
Gnome, Svirfneblin - +3 See Monster Manual page 132

© 2001-2002 Fredrik Persson
© 2002-2007 Jon Severinsson