Dessa regler var ursprungligen gjorda av Fredrik Persson för att användas på LinCon-02. Denna version är modifierad och publicierad med tillstånd. Du kan hitta andra spel av Fredrik Persson på www.homegrown.se

v0.10, 2006-06-15

Det här är regler till ett gladiatorspel för karaktärer i Dungeons & Dragons v3.5. Denna version är gjord av Jon Severinsson.

Karaktärer

En karaktär ska skapas enbart med Core Rules, d.v.s. Player's Handbook, Dungeon Master's Guide och Monster Manual. Inga klassböcker, kampanjsettings eller andra källböcker är tillåtna. Notera att Wizards errator gäller.

En karaktär måste ha ett namn för att få deltaga.

Deltagande karaktär skall vara nivå 5 och ha förmågoraden 15, 14, 13, 12, 10, 8. Kom ihåg att öka en ability med 1 poäng för den 4:e totala klassnivån, (såvida du inte spelar en monsterkaraktärer vars LA är 2 eller mer, se nedan). Lägg till eventuella rasmodifikationer.

Det är tillåtet att spela alla raser som fins beskrivna i kapitel 2 i PH, samt de monsterraser som är listade på sidan 172 i DMG som "Easy (few Strange Powers)". Mallar för alla godkända raser finns här.
Endast klasserna i PH är godkända. Inga prestigeklasser är tillåtna.

Om du vill spela en monsterkarakt är det viktigt att hålla koll på olika typer av "nivåer". Om du spelar en ras från PH och inte multiklassar så är dock alla nivåerna samma.

För varge klass du tar så har du en klassnivå. För varje klassnivå får du specialla bonusar, inklusive en HD med HP, attackbonus, saves, skillpoints, och special features.
En karaktär's totala klassnivå är summan av alla klassnivåer.

Vissa monster har extra Racial Hit Die (RHD). RHDs ger, liksom klassnivåer, speciella bonusar, men till skillnad från klassnivåer så går det inte att välja RHDs. Alla monster som i MM har 2 eller fler HD får helt enkelt så många RHD. Olika raser får olika fördelar av sina RHDs. Monster som i MM har 1 eller färre HD har inga RHD. Karaktärer av de raserna ersätter istället, liksom standardraserna i PH, sin HD med en klassnivå.

Total HD är en karaktärs RHD pluss totala klassnivå. Detta är den i reglerna viktigaste nivån, och nästan allting du tror är baserat på total klassnivå är egentligen baserat på total HD. Till exempel så får en karaktär en ny feat var tredje HD, en ny ability point var fjärde HD, och maximala rank i en skill är total HD + 3 (om det är en class-skill för någon av karaktärens klasser eller karaktärens RHD) eller (total HD + 3) / 2 (om det inte är en class-skill).

Vissa raser har mer specialförmågor än vad en standardras med lika många HD har. Detta balanceras genom att de har en nivåjustering (Level Adjustment, LA). En nivåjustering är alltid possitiv, och läggs till total HD för att få Effective Character Level (ECL), vilket är standarmåttet för hur hög nivå en karaktär har. XP, startpengar och startnivå är de enda reglerna som baseras på ECL. En ny karaktär i D&D Arena Deathmach ska altså ha ECL 5. Detta medför att t.ex. en koboldkaraktär, liksom en alvkaraktär, ska ha 5 klassnivåer totalt, medan en buggbear (RHD 3, LA +1) bara ska ha en klassnivå. Raser vars RHD + LA blir över 5 kan inte spelas över huvud taget.

Notera att max HP, extra feat och 4 gånger skillpoints bara gäller för en karaktärs första HD, inte första klassnivå. Detta redan är redan inräknat i monstermallarna, och ska inte räknas en gång till.

Hitpoints beräknas enligt "Gaining fixed hit points" på sidan 198 i DMG. Notera att nivån som pratas om är total HD, inte klasssnivån! En nivå 5 fighter (d10) med 12 i Con (+1) har alltså 10+5+6+5+6+(5*1) = 37 HP
En nivå 3 barbar (d12) / nivå 2 Sorcerer (d4) med 14 Con (+2) har 12+6+7+2+3+(5*2) = 40 HP
En nivå 1 rouge buggbear med 13 Con (+1) har 8+4+5+3+(4*1) = 24 HP

Druider/Rangers får ha med sig sin animal companion och Wizards/Sorcerers får ha med sig sin familjar, i övrigt får inga djur tas med.

Utrustning

Varje karaktär har 9 000 gp att köpa utrustning för.

Magiska föremål köps för fullt marknadsvärde och arenans Gold Piece Limit är i praktiken obegränsad. Alla magiska föremål måste köpas till full styrka, det går alltså inte att köpa Wands med 3 laddningar eller 10 st +1-pilar. Artifacts går naturligtvis inte att köpa. Endast vapen och rustning kan skräddarsys med magiska förmågor, övrigt måste gå att plocka direkt från färdiga listor i DMG.

Arenan har en snabbverkstad för att uppgradera magiska vapen och rustningar, man behöver alltså inte sälja sina föremål för att få tag på någonting bättre. Arenan har dessutom den mest välsorterade butiken i världen när det gäller magiska föremål, allt i DMG:n går att få tag på. Som vanligt återköper butiken föremål till halva marknadsvärdet.

Spel

Matcher spelas med figurer och går i strikt initiativordning med en spelledare som domare.

Varje match spelas med 4 deltagande karaktärer.

Arenan har minst två nivåer, det kan finnas platser man måste hoppa till och det kan finnas platser man måste klättra till. I en del arenor fins även vatten att simma i, hängbroar att balansera på, galler att smita igenom eller slå söder m.m.

Ur flankningsperspektiv gäller att min fiendes fiende är min vän. Alltså kan jag utnyttja en fiende på rakt motsatt sida om min närmaste fiende för att få flankbonus (och sneak attack). Observera dock att man inte kan använda sin motståndares animal companions för att flanka sin motståndare (dessa är inte fientliga mot sin husse eller matte).

Karaktärer som hamnar på -1 HP eller mindre teleporteras omedelbart ut från arenan med alla tillhörigheter. Karaktärer som inte är döda helas automatiskt upp igen och kan ställa upp i nya matcher. Döda karaktärer är döda och får inte komma tillbaka även om de återuppväcks. All utrustning från döda karaktärer tillfaller arenan.

XP delas ut på individuell basis efter antal bekämpade motståndare efter varje match, och det är endast den slutligen avgörande skadan som räknas.

Vinner gör den karaktär som sist har minst 0 hp och fortfarande är kvar på arenan.

Vinst av en match ger 5 000 gp, andraplats ger 2 000 gp och tredjeplats ger 500 gp. Detta naturligtvis förutsatt att karaktären är vid liv.

Observera att eftersom detta är en publiksport får ingen använda någon form av "Invisibility". Darkness, Obscuring Mist och liknande är dock tillåtna.

Inga karaktärer råkar ut för några som helst alignment-straff för något som händer på arenan.

Karaktärer som har gått up i nivå

Karaktärer som har gått up i nivå flyttas upp till en högre divisioner och spelar mot andra karaktärer av samma nivå. En karaktär som har gått up i nivå kan delta i en omgång i en lägre division men måste då satsa 1 500 gp per övernivå för att få delta, dessa lägges till prispotten (1 000 till vinnare, 500 till andraplatsen). En karaktär får inte deltaga i en match i en division där den har 3 eller fler övernivåer.


Denna sida föredrar Firefox över Internet Explorer
Valid XHTML 1.1 Valid CSS!
Snälla, använd en webbläsare som åtminstone är i närheten av standardkompatibel!


© 2001-2002 Fredrik Persson
© 2002-2007 Jon Severinsson